Essays

Miqrasiya Məcəlləsi ilə Əmək Məcəlləsi arasında ziddiyyət var?

There are no translations available.

Miqrasiya Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə xarici hüquqi şəxsin baş ofisindən uzun müddətli (90 gündən çox) ezamiyyətə göndərilən işçilərlə iş icazəsi alındıqdan sonra əmək müqavilələrinin kiminlə (filial yoxsa baş ofis) və hansı ölkənin qanunvericiliyinə əsasən bağlanılması məqamında Əmək Məcəlləsi ilə ziddiyyət təşkil etdiyi fikirləri hələ də səslənməkdədir. Əslində Miqrasiya Məcəlləsi qüvvəyə minməklə bir çox məqamlara aydınlıq gətirərək Əmək Məcəlləsi ilə bir birini tamamladı.

Belə ki, Miqrasiya Məcəlləsinin məqsədi:

 • əmək müqaviləsinin harada bağlanılmasını deyil hansı müddətə bağlanılmasını;
 • miqrantın iş icazəsi aldıqdan sonra əmək funksiyasına başlamalı olduğunu və bunun müddətini müəyyən etməkdir.

Əmək Məcəlləsinin məqsədi isə işçi ilə işəgötürən arasında yaranan hüquq və öhdəliklərin tənzimlənməsi, işçinin hüquqlarının qorunmasıdır. Əmək müqaviləsinin bağlanılmasının məcburi olmasının səbəbi bu məqsədə nail olmanın asanlaşdırılmasıdır.

Read more...
 

VALİDEYNLİK HÜQUQLARINDAN MƏHRUMETMƏ HALLARI, QAYDASI VƏ MƏHRUMETMƏNİN HÜQUQİ NƏTİCƏLƏRİ

There are no translations available.

Ümumiyyətlə qeyd etməliyik ki, valideynlər öz uşaqları barəsində bərabər hüquq və vəzifələrə malikdirlər. Onlar uşaqlarının hüquq və qanunla qorunan mənafelərinin müdafiə edilməsi üçün öhdəlik daşıyırlar. Buna görə də, valideynlik hüquqları uşaqların mənafeyinə zidd həyata keçirilə bilməz. Valideynlik hüquqlarını həyata keçirərkən valideynlər uşaqların mənəvi inkişafına, fiziki və psixi sağlamlığına xələl yetirməməlidirlər. Qanunvericiliyə əsasən, valideynlər uşaqlarının tərbiyəsində onların istismarına, təhqir edilməsinə, mənəviyyatının alçaldılmasına, qəddarlığa, kobudluğa və biganəliyə yol verə bilməzlər. Qeyd edim ki, valideynlik hüquqları həyata keçirilən zaman uşaqların hüquq və mənafelərinə ziyan vuran valideynlər qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Bu məsuliyyət tədbirlərindən biri valideynlərin valideynlik hüquqlarından məhrum edilməsidir.

Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Ailə Məcəlləsinin sözügedən maddəsində valideynlərin (onlardan birinin) valideynlik hüquqlarından hansı hallarda məhrum edilə bilmələri öz əksini tapıb. Belə ki, valideynlər (onlardan biri) valideynlik hüquqlarından aşağıdakı hallarda məhrum edilə bilərlər:

 1. öz valideynlik vəzifələrini yerinə yetirmədikdə;
 2. alimenti qəsdən ödəmədikdə;
 3. heç bir üzürlü səbəb olmadan uşağı doğum evindən və yaxud hər hansı müalicə, tərbiyə və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən imtina etdikdə;
 4. valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə;
 5. uşaqlara qarşı məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətdikdə;
 6. xroniki alkoqol və narkomaniya xəstəsidirsə;
 7. uşaqların və ya ərinin (arvadının) sağlamlığına və ya həyatına qarşı qəsdən edilmiş cinayət törətdikdə.

 

Read more...
 

Əmtəələrin beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri haqqında 1980-ci il BMT Konvensiyası

There are no translations available.

Beynəlxalq ticarət dövriyyəsi iştirakçılarının ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün istifadə etdiyi müqavilə öhdəliklərinin əsas növü əmtəələrin beynəlxalq alqı-satqısı müqaviləsidir. XX əsrin ortalarından başlayaraq təsərrüfat subyektləri arasında mübadilənin digər formalarının inkişaf etməsinə baxmayaraq, bu müqavilə hələ də dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində münasibətlərin tənzimlənməsində öz başlıca rolunu qoruyub saxlayır [6, s. 3].

Alqı-satqı müqaviləsinə tətbiq edilən milli hüquq normalarında bir çox fərqlər mövcuddur. Bu fərqlər dövlətlər arasında müqavilə şərtlərinin hazırlanmasında və onların pozulması zamanı hüquqi nəticələrin müəyyən edilməsində problemlər yaradır. Təbii ki, qeyd edilən problemlər beynəlxalq ticarətin inkişafına mane olan amillərdəndir. Buna görə də, alqı-satqı müqaviləsinin hüquqi tənzimlənməsinin beynəlxalq unifikasiyası zərurəti yaranmışdır [7, s. 5].

Read more...
 

“Xüsusi fərqlənmə nişanı” və “Fərqlənmə nişanı” alınması qaydaları

There are no translations available.

Hal-hazırda həm hüquqi, həm də fiziki şəxslər sifarişlə və ya öz ehtiyaclarını və ya istehsal fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə sərnişin və ya yük daşıma xidmətlərini şəxsi və ya istifadələrində olan avtomobillərlə həyata keçirirlər. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən sifarişlə sərnişin və yük daşıma xidmətlərinin göstərilməsinə görə “Fərqlənmə nişanı”, öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün işçilərinin və özünəməxsus yüklərin daşınmasına görə “Xüsusi fərqlənmə nişanı” alınması nəzərdə tutulur.

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyicilərinə “Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə nişanı” Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilir. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sifarişlə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyindən təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq (vergi ödəyicisi kimi uçota alındıqdan sonra):

 1. Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formada ərizə; və
 2. ərizəyə həmin  fəaliyyət üçün sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təsdiq edən bank ödəniş sənədi (nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının seriya və nömrəsi aydın göstərilməlidir) əlavə edilərək növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan “Fərqlənmə nişanı”nı almalıdırlar.

Nəqliyyat Nazirliyi bununla bağlı ərizə daxil olduğu tarixdən 2 gün ərzində ya “Fərqlənmə nişanı”nı və ya  “Fərqlənmə nişanı”nı verməkdən imtina edərsə imtinanın səbəblərini göstərməklə yazılı məlumat verməlidir. "Fərqlənmə nişanı" həyata keçirilən fəaliyyət üçün nəzərdə tutulan vergilərin ödənildiyini təsdiq etdiyi üçün (vergitutma məqsədləri üçün nəzərədə tutulduğuna görə) nəqliyyat vasitəsi üçüncü şəxs tərəfindən alınarkən və ya onun istifadəsinə verilərkən əvvəlki sahib və ya istifadəçi tərəfindən qabaqcadan ödənilmiş vergilər nəzərə alınır və verginin ödənildiyini təsdiq edən "Fərqlənmə nişanı"nın yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur.

“Fərqlənmə nişanı” olmadan avtomobil nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən aşkar edildiyi təqdirdə Vergilər Nazirliyi məlumatlandırılmaqla Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və buna görə 40 AZN məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

“Fərqlənmə nişanı”ndan fərqli olaraq “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nı vergi ödəyicisi müəyyən edilmiş formada ərizə ilə müraciət etdikdən sonra 5 gün ərzində verilməlidir. Nəqliyyat Nazirliyi bu nişanı verməkdən imtina edərsə imtinanın səbəblərini göstərməklə ərizənin verildiyi tarixədək 5 gün ərzində yazılı məlumat verməlidir.  İstehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün işçilərinin və özünəməxsus yüklərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyatı vasitələri sadələşdirilmiş vergi növü üzrə vergitutma obyekti sayılmadığı üçün bu nişanın alınması üçün heç bir əlavə ödənişin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb.

Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı (sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində onlara digər vergi ödəyiciləri tərəfindən göstərilən bu cür xidmətlər istisna olmaqla), habelə dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, hasilatın pay bölgüsü, əsas ixrac boru kəməri haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlər çərçivəsində fəaliyyət göstərən xarici podratçıların və subpodratçıların, dövlət fondlarının, xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan avtomobil nəqliyyatı vasitələri üçün "Fərqlənmə nişanı" və ya "Xüsusi fərqlənmə nişanı" alınmır, sadəcə bu cür avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sahibləri həmin avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə Vergilər Nazirliyinə məlumat verməlidir.

 

Hazırladı:

Remedium HM-nin sədri

Əli Əliyev

 

İnzibati məhkəmə icraatında iddianın mümkünsüzlüyü vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının məhkəmə təminatının pozulması hesab edilə bilərmi?

There are no translations available.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra mətndə Konstitusiya) 71-ci maddəsinin VI və VII hissələrinə əsasən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikası ərazisində birbaşa qüvvədədir (1, səh.23). İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri məhkəmələr həll edir və  məhkəmə hakimiyyətinin ədalət mühakiməsi yolu ilə həyata keçirilməsi Konstitusiyanın 125-ci maddəsinin I hissəsində təsbit edilmişdir (1, səh.48).

Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I hissəsinə əsasən hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir (1, səh.19). Bu normanın mənasına görə şəxsin məhkəmə müdafiəsi hüququ hər hansı bir çərçivə ilə məhdudlaşdırıla bilməz və bütün məhkəmə instansiyalarına aiddir. Hüquq və azadlıqların müdafiəsinə dair məhkəmə təminatı hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüququdur.

İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin 8-ci, Konvensiyanın 6-cı, Vətndaş və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 14-cü maddələrinə görə hər bir şəxs, ona qarşı irəli sürülən istənilən cinayət ittihamına baxılması zamanı və yaxud hər hansı bir mülki prosesdə onun hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi zamanı qanun əsasında yaradılan səlahiyyətli, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən ədalətli və açıq məhkəmə araşdırması hüququna malikdir.

Məhkəmə müdafiəsi hüququnun tam həcmdə həyata keçirilməsi və pozulmuş hüquqların ədalət mühakiməsinin əsas prinsiplərinin tələblərinə cavab verən şəkildə bərpa edilməsi üçün qanunvericilikdə digər təminatlar da nəzərdə tutulmuşdur.

Read more...
 

Right of respect to private and family life

Each of us has private life and this right cannot be restricted. Our this right is protected by Article 8 of “Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms” and Article 32 of the Constitution of Azerbaijan Republic. Those articles protect our rights under the name of right of respect to private and family life and right of privacy and reflect the followings:

Read more...
 

Consumers and their rights

A consumer, in broad meaning, is the person who gets goods and services in order to live, continue his/her life and activity. In the economic meaning, a consumer is the person who uses goods, works and services, and intends to purchase or to order them in order to meet the personal needs. All persons in society are the consumers. In this respect, the protection of consumer rights means the protection of human rights. Because the personal needs of the people means their economic and social-cultural needs. In other words, everyone becomes the consumer when comes to the world. One need not always go to trade, catering or domestic service objects in order to be a consumer. You are a consumer even when you are at home, watch TV or listen radio.

Read more...
 

It would not be so, if I knew my rights

I was 17, when I started to do this disgusting work. I was deceived. They used me as I was illiterate, uneducated. How could I know what would be in the end. It is said right that “Love is blind”. He was 26 years old. We met on the way. He said that he loved me, could not live without me. I did not listen to my parents, eloped with him. How could I know! After eloping with him, we married with the help of his friends. How could I know that these friends are the actors, film-makers of this game? I was deceived, I did not know my rights, and I was a victim of this dirty game. He took me to Dubai, saying that we were going to honeymoon. Everything started after we reached there, my passport was taken, and I was placed in a hotel. I did not understand why it was so. The first day my hands and feet were closed and I was raped by unknown man. It's a very disgusting view. I saw the man whom I had loved taking money for it, and this time I realized that I had been sold. I was really sold. I was sold like an animal. After that moment I started to hate, disgust myself. I was kept in the dark closed place every day in the daytimes, and was sold to unknown persons as the animal in the evenings. I wanted to return to those days.

Read more...
 

Some human rights problems related human rights in Azerbaijan

Protection of human rights is one of the priorities of all civil societies. Although after gaining independence Azerbaijan undertook some measures for the exercise of human rights, there are still some problems related the human rights. I would like to revive the general situation by some concrete examples.

Read more...
 

Tragedy of Facie

The first tragedy in the life of Facie began from the moment of her birth. Her mother passes away while giving birth to her. She was never lucky from her childhood. Years passed ... Facie already had a family. Despite she was married over 3 years, they had no children. For this reason her husband Kamal wanted to divorce her. After some time, Kamal understood that was not able to be a mother and divorced her. Her father who had called her “Facie” was not alive. She had no one to rely upon, she had two-room house which her father had given to her. Facie began to work as the servant in one of restaurants. However, she was making both hands to meet instead of this difficult work. One day aunt Meslehet living in the neighborhood advised her: “my daughter, you work all day long, come home very late, sometimes you do not come for the majority of work. Rent out one of the rooms, they will look after your home; you will earn also some money and can use it for your problems. Facie liked the advice of aunt Meslehet. Facie put an advertisement in order to rent out a room in the house. After a week a young family found Facie and said they wanted to rent her house. The head of the family Feraset did his best not to come home empty-handed. He founded sometimes home for persons who wanted to buy home, a client for those who were selling home, sometimes he was engaged in repair works, sometimes tried to act as a lawyer and solve the problems of people. His wife Emanet was cooking, taking care of 13-year-old Polad and keeping house. Although Polad moved and lived in different houses 13 times in 13 years and changed 13 schools, he was doing well at school, was interested in sport and always said that "I shall become a police in the future". Month passes, seasons change, and years replace each other, Facie had no dispute with the family who had hired her home. However, this silence does not long too much. Feraset and Emanet begin to behave themselves as “the owner” of home.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3

News

21.11.2014

CPM-ə Edilən Dəyişikliklər Mövcud Praktikanı Dəyişir.

There are no translations available.Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə e...

30.09.2014

FIDIC Müqavilələri və onların əsas xüsusiyyətləri mövzusunda iki günlük təlim keçirildi.

There are no translations available.“Azərbaycan Yeni Nəsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası”İctimai Birliyi ilə Reme...

28.08.2014

Remedium HM-nın həmtəsisçisi və Remedium HK-nın koordinatoru vəkil adını qazandılar.

There are no translations available. Remedium Hüquq Mərkəzinin həmtəsisçisi Fuad Qəşəmov və Remedium Hüquq Kli...